Jeżeli masz jakieś pytania zadzwoń:  +48 34 361 64 14

Certyfikaty

Celem działalności naszej firmy jest dostarczanie najwyższej jakości wyrobów w zakresie metalurgii. Wymagania i oczekiwania Klientów wyznaczają kierunek naszej działalności. Posiadane certyfikaty wiążą się nie tylko ze świadomością dbania o środowisko, lecz również z systemowym zarządzaniem zasobami, wiedzą i procesem obsługi klienta. To zapewnia sprawny przepływ informacji na temat zadań oraz ich realizacji, jak również uruchamia proces ciągłego doskonalenia działalności naszej firmy.

Ikona medalu

Politykę jakości i środowiskową realizujemy, poprzez:

 • identyfikację i spełnianie oczekiwań naszych Klientów,
 • zapobieganie sprzedaży wyrobów niespełniających określonych wymagań,
 • zapewnienie doświadczonego i stale podnoszącego swoje kwalifikacje personelu,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii w celu doskonalenia jakości naszych produktów,
 • badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia Klientów,
 • system oceny i doboru dostawców oraz rozwijanie z nimi partnerskiej współpracy,
 • konsekwentne stosowanie, weryfikację, doskonalenie systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Ikona kłódki

Firma PPHU Stilmar zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

 • Stałe zarządzanie ryzykiem, na które składa się:
  1. – klasyfikacja zasobów i ich wartości,
  2. – identyfikacja stopnia zagrożeń i ich następstw przy uwzględnieniu kryteriów takich jak skutki utraty informacji,
  3. miejsce występowania,
  4. – określanie działań zabezpieczających zasoby,
 • zarządzanie zmianami, na które składa się:
  1. – analiza wpływy zmian na poziom bezpieczeństwa oraz zapewnienie pełnej koordynacji podczas wprowadzania zmian,
 • zarządzanie ciągłością organizacji:
  1. – poprzez określanie i wdrażanie instrukcji i procedur awaryjnych.
Ikona bloki drzewka

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U.2023, poz.1173) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

 

Firma działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu WE 1907/2006 REACH i dokonała rejestracji wszystkich substancji importowanych lub produkowanych w ilości powyżej 1 tony rocznie.

PN-EN ISO 9001:2015

PN-EN ISO 9001:2015

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

POLSKA IZBA MOTORYZACYJNA

POLSKA IZBA MOTORYZACYJNA

PN-EN ISO 14001:2015

PN-EN ISO 14001:2015

PN-EN ISO 45001:2018-06

PN-EN ISO 45001:2018-06

CERTYFIKAT <br />CZŁONKOWSTWA <br />W IZBIE WŁOSKIEJ

CERTYFIKAT
CZŁONKOWSTWA
W IZBIE WŁOSKIEJ

CERTYFIKAT CZŁONKOWSTWA <br />W IZBIE NIEMIECKIEJ

CERTYFIKAT CZŁONKOWSTWA
W IZBIE NIEMIECKIEJ

CERTYFIKAT <br />CZŁONKOWSTWA <br />W IZBIE SŁOWACKIEJ

CERTYFIKAT
CZŁONKOWSTWA
W IZBIE SŁOWACKIEJ

CERTYFIKAT <br />CZŁONKOWSTWA IGMNiR

CERTYFIKAT
CZŁONKOWSTWA IGMNiR