Jeżeli masz jakieś pytania zadzwoń:  +48 34 361 64 14

Fundusze europejskie

Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu zgarów aluminiowych w procesie przeróbki mechanicznej i hydrometalurgicznej.

Cel projektu:

Celem głównym zgłaszanej inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy P.P.H.U. STILMAR MICHAŁ DOBRZYŃSKI poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu zgarów aluminiowych w procesie przeróbki mechanicznej i hydrometalurgicznej. Technologia ta, jest rezultatem prac badawczo rozwojowych wytworzonych przez Stilmar. PPHU. Zakres projektu umożliwi wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy następujących produktów: granulatu aluminium o frakcjach, wodorotlenku glinu Al(OH)3 o czystości powyżej 98 %, topnika do topienia aluminium. Zaplanowane nakłady w połączeniu z nakładem pracy pracowników Stlimar PPHU umożliwią Spółce wdrożenie technologii maksymalizującej odzysk surowca ze złomu.

Beneficjent: P.P.H.U. STILMAR MICHAŁ DOBRZYŃSKI