21 June 2017

certificates


System zarządzania
jakością zgodny
z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9001:2015


System zarządzania
środowiskowego zgodny
z wymaganiami normy
PN-EN ISO 14001:2015


System zarządzania
BHP zgodny
z wymaganiami normy
OHSAS 18001:2007


System zarządzania
bezpieczeństwem informacji
zgodny z wymaganiami
normy PN-EN ISO/IEC
27001:2017-06


Certyfikat członkostwa
w polskiej izbie
motoryzacji.


Certyfikat członkostwa
w izbie gospodarczej
metali nieżelaznych
i recyklingu.


Certyfikat jakości ISO


Certyfikat jakości
wstrząsarka laboratoryjna.


Deklaracja zgodności
wstrząsarka laboratoryjna.


Certyfikat jakości ISO


Certyfikat członkostwa
w polskiej izbie
motoryzacji.


Certyfikat członkostwa
w izbie gospodarczej
metali nieżelaznych
i recyklingu.